Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag  

Innehållsförteckning:

  Flytta hemifrån under gymnasiet
  Ett stort steg som öppnar dörrar
  Söka boende inför gymnasiet
  Boende under gymnasiet
  Budget
  Inackorderingsbidrag
  Ny i staden
  Internat

Inackorderingsbidrag

När du flyttar hemifrån som gymnasieelev för att studera på annan ort på en gymnasieskola med riksintag kan du ansöka om inackorderingsbidrag om du uppfyller något av följande:

 • Programmet och den nationella inriktningen inte finns på din hemort. CSN tar inte hänsyn till att du har valt en skola som erbjuder särskild variant eller ett nationellt godkänt idrottsgymnasium, eller att skolan har valbara kurser (programfördjupning) eller individuella val som inte finns på hemorten.
 • Du sökt men inte blivit antagen till utbildningen på din hemort.
 • Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige. Du bor kvar för att gå färdigt din utbildning och du kan inte byta skola utan svårighet.
 • Dina föräldrar bor utomlands.
 • Du praktiserar.
 • Du på grund av lång restid skulle ha behövt vara inackorderad även om du studerat på din hemort.
 • Det finns särskilda skäl, exempelvis trakasserier.
 • Du har valt en skolförlagd utbildning men på din hemort finns den endast i form av lärlingsutbildning.
 • Skolverket har beslutat att utbildningen ska vara så kallad riksrekryterande.

Enligt CSN får du inackorderingsbidrag endast om:

 • Du är inackorderad, alltså har ett boende utanför föräldrahemmet.
 • Restiden mellan skolan och föräldrahemmet är minst två timmar per dag.
 • Det program och den nationella inriktning du läser finns inte på din hemort eller inom två timmars resväg från din hemort.

Hur mycket du får i inackorderingsbidrag beror på hur långt ifrån föräldrahemmet du måste flytta.

(Källa: CSN)

» Forum: studera i annan kommun än sin egen


Logga in